Siber Zorbalık SİBER
ZORBALIK
Türkiye'deki internet kullanıcılarının %72si çocuklarının son 12 ayda en az bir siber zorbalık olayının kurbanı olduğunu söylüyor. DETAYLI BİLGİ
Dijital Vatandaşlık DİJİTAL VATANDAŞLIK Yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek yazı gelecek DETAYLI BİLGİ Nefret Söylemi NEFRET
SÖYLEMİ
Yapılan araştırmalara göre her 9 çocuktan 5'i siber zorbalığa maruz kalıyor. Siber Zorba Olmayan, Nefret Söyleminde bulunmayan DİJİTAL VATANDAŞ NESİLLER YETİŞTİRMEK için bir aradayız. DETAYLI BİLGİ
Dijital Okuryazarlık DİJİTAL VATANDAŞLIK Dijital Vatandaş, bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken sorgulayan ve eleştiren, çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarının farkında olan, internet ortamında iletişim hakkını kullanan, teknolojiyi başkalarına zarar vermeyecek ve katkı sağlayacak şekilde kullanabilen, yaptığı paylaşımlarda işbirliği içerisinde doğru tutumu sergileyen ve diğerlerini de bu tutuma teşvik eden vatandaştır. DETALI BİLGİ
Go to Top